BẢNG GIÁ NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU

Có đơn vị tự ý lấy bảng giá của chúng tôi đăng trên các diễn đàn mà không được sự đồng ý của chúng tôi, điều đó gây ra sự lầm tưởng giữa chúng tôi với đơn vị đó.

Bảng giá thuộc quyền sở hữu của Sieuthibot.com quý khách vui lòng không copy nội dung ! Nếu không được sự cho phép của chúng tôi !

 LÁ VÀ THẢO MỘC CÁC LOẠI: ( Giá theo từng đợt nhập về đối với số lượng lớn khách vui lòng ib)

1. CHÈ LÁ VẰNG ( có thay đổi theo mùa )

+ Giá sỉ : 500gr giá 27k; 1kg giá 40k; 50kg giá 38k; 100kg giá 35k; 500kg, 1 tấn liên

+ Giá lẻ : 500gr giá 45k; 1kg giá 65k.

 

2. CAO LÁ VẰNG

+ Giá sỉ theo ký: 1kg giá 160k; 10kg giá 146k; 50kg giá 130k; 100kg giá 126k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 1kg giá 210k.

 

3. CỎ MÁU 9 VỊ UỐNG BỔ MÁU SAU SINH

+ Giá sỉ: 1kg giá 65k, 50kg giá 50k, 100kg giá 45k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 1kg giá 100k.

 

4. RỄ TRANH 

  LOI 1: Trng đều sch đẹp

+ Giá sỉ: 1kg giá 65k, 50kg giá 50k, 100kg giá 45k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 1kg giá 100k.

   LOI 2: hàng ln xn

+ Giá sỉ: 1kg giá 45k; 50kg giá 39k; 100kg giá 37k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:1kg giá 80k.

 

5. RÂU NGÔ:

+ Giá sỉ: 1kg giá 45k; 50kg giá 39k; 100kg giá 37k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:1kg giá 80k.

 

6. DIẾP CÁ =  RAU MÁ =  MÃ ĐỀ ( xa tiền thảo ): mua nhiều ib trực tiếp

    LOẠI 1: SẤY, CÒN NGUYÊN MÙI

+ Giá sỉ: 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 146k; 50kg giá 130k; 100kg giá 120k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k

    LOẠI 2: PHƠI THỦ CÔNG 

+ Giá sỉ:  500gr giá 50k; 1kg giá 80k; 10kg giá 70k; 50kg giá 65k; 100kg giá 60k; 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 100k, 1kg giá 130k

 

7. GIẢO CỔ LAM

    LOẠI 1: 5 LÁ UỐNG DỊU NGỌT:  Đây là loại Giảo cổ lam được cả thế giới sử dụng bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe, có thể nói là tốt nhất trong các loại giảo cổ lam hiện nay ( ở Nhật Bản và trung Quốc họ chỉ sử dụng loại Giảo cổ lam 5 lá)

+ Giá sỉ: 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 146k; 50kg giá 130k; 100kg giá 120k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k

 LOẠI 2: 7 LÁ UỐNG HƠI ĐẮNG + Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90k, 50kg giá 80k, 100kg giá 70k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 1kg giá 145k.

    LOẠI : 3 LÁ ( Hiệu quả điều trị của giảo cổ lam 3 lá không cao, ít dùng trong y học và hiện còn đang được nghiên cứu.)

+ Giá sỉ:  10kg giá 60k; nhiều hơn liên hệ.

 

8. CỎ NGỌT

    LOẠI 1: LÁ CỎ NGỌT, SẤY LẠNH, THƠM

 + Giá sỉ: 100gr giá 38k; 200gr giá 63k; 500gr giá 138k; 1kg giá 250k; 3kg giá 245k; 5kg giá 240k; 10kg giá 235k; 20kg giá 230k; 30kg giá 225k; 40kg giá 220k; 50kg giá 215k; 100kg giá 205k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ 71k/100gr, lọ thủy tinh 100ml 49k,101k/200gr, 180k/0,5kg, 300k/kg.

    LOẠI 2: THÂN/LÁ

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

 

9. BẠC HÀ

   LOẠI 1: NGỌN/LÁ SẤY LẠNH LÀM TRÀ

+ Giá sỉ: 100gr giá 43k; 200gr giá 77k; 500gr giá 195k; 1kg giá 330k; 3kg giá 320k; 5kg giá 320k; 10kg giá 310k; 20kg giá 300k; 30kg giá 290k; 40kg giá 280k; 50kg giá 270k; 100kg giá 260k; 1 tấn liên hệ..

+ Giá lẻ: 100gr giá 60k; 200gr giá 105k; 500gr giá 235k; 1kg giá 390k.

    LOẠI 2: THÂN/LÁ LOẠI XANH ĐẸP SẤY

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

   LOẠI 3: THÂN/LÁ LOẠI PHƠI THỦ CÔNG

+ Giá sỉ:  500gr giá 50k; 1kg giá 80k; 10kg giá 70k; 50kg giá 65k; 100kg giá 60k; 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 500gr giá 100k, 1kg giá 130k

 

10. KỶ TỬ ( CÂU KỶ TỬ)

    LOẠI 1: TO, ĐẸP

+ Giá sỉ: 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 146k; 50kg giá 130k; 100kg giá 120k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k

    LOẠI 2: NHỎ HƠN

+ Giá sỉ: 100gr: 16k; 200gr giá 30k; 500gr giá 72k; 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:  gói 100gr: 28k, gói 200gr giá 46k; gói 500gr giá 114k , gói 1kg giá 180k.

 

11. HẠT MUỒNG

+ Giá sỉ : 500gr giá 27k; 1kg giá 40k; 50kg giá 38k; 100kg giá 35k; 500kg, 1 tấn liên

+ Giá lẻ : 500gr giá 45k; 1kg giá 65k.

 

12. TÁO ĐỎ, TÁO ĐEN

    LOẠI 1: THÁI LÁT ( TÁO TÀU , KHÔNG HẠT )

+ Giá sỉ: 100gr giá 24k; 200gr giá 40k; 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 140k;50kg giá 119k; 100kg giá 113k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: Lọ 100gr giá 49k, gói 200gr giá 71k, gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k.

    LOẠI 2: NGUYÊN QUẢ TO ĐẸP  ( 4 - 5 CM)

+ Giá sỉ: 100gr giá 24k; 200gr giá 40k; 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 140k;50kg giá 119k; 100kg giá 113k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: Lọ 100gr giá 49k, gói 200gr giá 71k, gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k.

    LOẠI 3: NGUYÊN QUẢ TO ĐẸP  (< 4 CM )

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

 

13. LÁ SEN ( TRÀ LÁ SEN ) 

    LOẠI 1: XANH, THƠM

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

    LOẠI 2:  LÁ KHÔ, VÀNG

+ Giá sỉ  500gr giá 22k; 1kg giá 40k; 10kg giá 38k; 50kg giá 36k; 100kg giá 34k; 500kg; 1 tấn liên

+ Giá lẻ:  gói 500gr giá 48k , gói 1kg giá 80k.

 

14. KHỔ QUA LÁT ( TRÀ KHỔ QUA )

 LOẠI 1: KHỔ QUA RỪNG

+ Giá sỉ: gói 50gr giá 27k; 100gr giá 48k; 200gr giá 86k; 500gr giá 215k; 1kg giá 390k; 3kg giá 375k; 5kg giá 361k; 10kg giá 347k; 1 tấn liên hệ..

+ Giá lẻ: gói 50gr giá 35k; 100gr giá 60k; 200gr giá 105k; 500gr giá 264k; 1kg giá 440k.

 LOI 2: KHỔ QUA LAI RNG (Vit Nam): là khổ qua lai khổ qua rng loi lai nhiu dưỡng cht và tt hơn.

 + Giá sỉ: 100gr giá 24k; 200gr giá 40k; 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 3kg giá 155k; 5kg giá 147k; 10kg giá 140k; 20kg giá 133k; 30kg giá 129k; 40kg giá 125k; 50kg giá 119k; 100kg giá 113k; 200kg giá 110k; 300kg giá 107k; 400kg giá 104k; 500kg giá 101k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: Lọ 100gr giá 49k, gói 200gr giá 71k, gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k.

 LOI 2: KHỔ QUA THƯỜNG

+ Giá sỉ:  gói 500gr giá 88k, 1kg giá 130k, 5kg giá 120k, 10kg giá 115K, 20kg giá 110k, 50kg giá 105kg, 100kg giá 100k, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:  gói 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

 

15. RỄ CAM THẢO LÁT  ( LOẠI 1 RỄ TO, LOẠI RẺ HƠN KHÁCH LIÊN HỆ)

+ Giá sỉ: 100gr giá 24k; 200gr giá 40k; 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 150k; 50kg giá 140k; 100kg giá 135k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 100gr giá 49k, gói 200gr giá 71k, gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k.

 

16. TRÀ DETOX THẢO MỘC GIẢM CÂN ĐẸP DA DƯỠNG NHAN ( 2-3kg/tháng ):  Không làm no giả, hay ảnh hưởng tới sức khỏe, giảm cân, thải độc gan làm đẹp da. - Một hộp uống được 1-2 tháng.

+ Giá sỉ hộp ( hộp đựng 1 kg) :1 hộp 130k, 5 hộp 120k, 10 hộp 110k, 50 hộp 100k, 100 hộp 90k, 500 hộp 80k, 1000 hộp 60k, 2000 hộp 50k/hộp...

+ Giá sỉ ký: 10kg giá 390k; 20kg giá 375k; 50kg giá 361k; 10k0g giá 347k; 1 tấn liên hệ..

+ Giá lẻ: 180k / hộp; 1kg giá 440k.

 

17. Ý DĨ ( BO BO )

  LOI 1: Trng đều sch đẹp

+ Giá sỉ: 1kg giá 65k, 50kg giá 50k, 100kg giá 45k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 1kg giá 100k.

   LOI 2: hàng ln xn

+ Giá sỉ: 1kg giá 45k; 50kg giá 39k; 100kg giá 37k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:1kg giá 80k.

 

18. BẠCH CHỈ

+ Giá sỉ: 500gr giá 72k; 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

 

19. NHÂN SÂM KHÔ:  GIÁ TỪ 2800-3500K/KG tùy loại

 

20. HOA HỒI, ĐẠI HỒI.

  LOI 1: NGUYÊN BÔNG ĐỀU ĐẸP

+ Giá sỉ: 100gr giá 24k; 200gr giá 40k; 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 150k; 50kg giá 140k; 100kg giá 135k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 100gr giá 49k, gói 200gr giá 71k, gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k.

  LOI 2:  CÁNH HI

+ Giá sỉ: 500gr giá 72k; 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

 

21. VỎ QUẾ

  LOI 1: VỎ DÀI, ĐẸP

+ Giá sỉ: 100gr giá 24k; 200gr giá 40k; 500gr giá 88k; 1kg giá 160k; 10kg giá 150k; 50kg giá 140k; 100kg giá 135k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 100gr giá 49k, gói 200gr giá 71k, gói 500gr giá 126k, 1kg giá 210k.

  LOI 2: VỎ NÁT  3 - 5 CM

+ Giá sỉ: gói 500gr giá 72k; 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

 

22. GỪNG CỦ KHÔ, GỪNG SẮT LÁT

  LOI 1: ST LÁT

+ Giá sỉ: 1kg giá 150k; 10kg giá 140k; 50kg giá 130k; 100kg giá 120k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

  LOI 2: NGUYÊN CỦ

+ Giá sỉ: 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

 

23. NGHỆ ĐỎ/ NGHỆ VÀNG/ NGHỆ ĐEN KHÔ

  LOI 1: ST LÁT

+ Giá sỉ: 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

  LOI 2: NGUYÊN C

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

 

24. BỒ KẾT NGUYÊN QUẢ KHÔ

+ Giá sỉ: 1kg giá 120k; 10kg giá 110k; 50kg giá 100k; 100kg giá 95k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 150k.

 

25. BẠCH PHỤC LINH

+ Giá sỉ: 100gr giá 38k; 200gr giá 63k; 500gr giá 138k; 1kg giá 250k; 3kg giá 245k; 5kg giá 240k; 10kg giá 235k; 20kg giá 230k; 30kg giá 225k; 40kg giá 220k; 50kg giá 215k; 100kg giá 205k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 71k/100gr,101k/200gr, 180k/0,5kg, 300k/kg.

 

26. SẢ LÁT, BỘT LÁ SẢ 

LOI 1: S lát sy đẹp

+ Giá sỉ: 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

LOI  2: S lá sy xanh

+ Giá sỉ: 500gr giá 72k; 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

  LOI  3: S lá phơi khô vàng: liên h

 

27. NGẢI CỨU, TÍA TÔ, CỦ RIỀNG, KINH GIỚI, LÁ TRẦU KHÔNG, HƯƠNG NHU đồng giá: (có nhiều loại khách có thể liên hệ)

  LOI 1: SY

+ Giá sỉ: 1kg giá 150k; 10kg giá 140k; 50kg giá 130k; 100kg giá 120k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

  LOI 2: PHƠI TH CÔNG

+ Giá sỉ: 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

 

 28. RỄ DÂU TẰM ( TẦM TANG )

+ Giá sỉ:  gói 500gr giá 88k, 1kg giá 130k, 5kg giá 120k, 10kg giá 115K, 20kg giá 110k, 50kg giá 105kg, 100kg giá 100k, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:  gói 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

  

29. LINH CHI : giá từ 190k-500k/kg tùy loại

 

30. TRẦN BÌ ĐẸP: 

+ Giá sỉ: 1kg giá 80k, 10kg giá 70, 50kg giá 60k, 100kg giá 55k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 72k, 1kg giá 120k.

 

31. LÁ ỔI

+ Giá sỉ: 1kg giá 80k, 10kg giá 70, 50kg giá 60k, 100kg giá 55k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 72k, 1kg giá 120k.

 

32. LÁ CHANH KHÔ

+ Giá sỉ:  gói 500gr giá 88k, 1kg giá 130k, 5kg giá 120k, 10kg giá 115K, 20kg giá 110k, 50kg giá 105kg, 100kg giá 100k, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ:  gói 500gr giá 116k , gói 1kg giá 180k.

 

33. BỒ HÒN

  LOI 1: BỎ HẠT

+ Giá sỉ: 1kg giá 130k; 10kg giá 120k; 50kg giá 110k; 100kg giá 100k; 500kg giá 90k; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: gói 1kg giá 180k.

  LOI 2: NGUYÊN QUẢ

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

 

33. TRÀ SƠN MẬT HỒNG SÂM (cỏ ngọt, sơn mật, hoa nhài, chè dây )

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

 

34. TRƯỜNG SƠN

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 10kg giá 90, 50kg giá 85k, 100kg giá 80k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.

 

35. TAM THẤT BẮC giá 1xxx

36. TAM THẤT NAM: 

+ Giá sỉ: 100gr giá 29k; 200gr giá 48k; 500gr giá 105k;

+ Giá sỉ bột trà xanh theo ký: 1kg giá 190k; 5kg giá 180k; 10kg giá 170k; 50kg giá 160k; 100kg giá 150k; 500kg; 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 56k/100gr, 81k/200gr, 144k/0,5kg, 240k/kg.

 

37. ĐINH LĂNG ( RỄ, THÂN, LÁ): liên hệ

38. KIM NGÂN HOA : liên hệ

39. HOẮC HƯƠNG: liên hệ

 

40. SƠN MẬT

+ Giá sỉ: 1kg giá 80k, 10kg 75giá , 50kg giá 65k, 100kg giá 60k, 500kg, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 75k, 1kg giá 130k.

 

41. LÁ ỔI

+ Giá sỉ: 1kg giá 95k, 3kg giá 91k, 5kg giá 86k, 10kg giá 82, 20kg giá 78k, 30kg giá 74kg, 40kg giá 70k, 50kg giá 67k, 100kg giá 64k, 200kg giá 61k, 300kg giá 58k, 400kg giá 55k, 500kg giá 52k, 1 tấn liên hệ.

+ Giá lẻ: 0,5kg giá 80k, 1kg giá 145k.


42. CỎ MẦN TRẦU

+ Giá sỉ  500gr giá 22k; 1kg giá 45k; 10kg giá 40k; 50kg giá 38k; 100kg giá 36k; 500kg; 1 tấn liên

+ Giá lẻ:  gói 500gr giá 48k , gói 1kg giá 80k.

 

QUÝ KHÁCH CẦN MUA DƯỢC LIỆU CÁC LOẠI KHÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ