Sale

Lá Bạc Hà Sấy Lạnh ( Trà )
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Hoa Đậu Biếc Khô
137,000.00 ₫137000.0VND
Sale

Lá Chùm Ngây Sấy Khô
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Kinh Giới Khô
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Tía Tô Khô
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Ngải Cứu Khô
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Gừng Đen Khô
71,000.00 ₫71000.0VND
Sale

Táo Đỏ Lát
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Hoa Cúc Nụ
35,000.00 ₫35000.0VND
Sale

Nghệ Lát Khô
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Nụ Hoa Hồng Khô Loại 2
55,000.00 ₫55000.0VND
Sale

Vỏ Chanh Khô
1.00 ₫1.0VND
Sale

Khổ Qua Rừng Khô ( Trà Khổ Qua )
116,000.00 ₫116000.0VND
Sale

Ngọc Trai ( Trân Trâu )
1.00 ₫1.0VND
Sale

Hoa Bụp Giấm ( Atiso Đỏ )
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Lá Chanh Khô
1.00 ₫1.0VND
Sale

Hoa Mẫu Đơn Khô
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Hoa Nhài ( Lài ) - Loại 2
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Hoa Lưu Ly Tím Khô ( Trà Hoa )
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Đậu Nành Hạt
1.00 ₫1.0VND