Sale

Kỷ Tử ( Câu Kỷ Tử )
28,000.00 ₫28000.0VND
Sale

Hoa Đậu Biếc Khô
137,000.00 ₫137000.0VND
Sale

Lá Chùm Ngây Sấy Khô
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Táo Đỏ Lát
49,000.00 ₫49000.0VND
Sale

Hoa Cúc Nụ
35,000.00 ₫35000.0VND
Sale

Nụ Hoa Hồng Khô Loại 2
55,000.00 ₫55000.0VND
Sale

Khổ Qua Rừng Khô ( Trà Khổ Qua )
116,000.00 ₫116000.0VND
Sale

Hoa Mẫu Đơn Khô
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Hoa Bụp Giấm ( Atiso Đỏ )
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Hoa Lưu Ly Tím Khô ( Trà Hoa )
60,000.00 ₫60000.0VND
Sale

Hoa Nhài ( Lài ) - Loại 2
93,000.00 ₫93000.0VND
Sale

Hoa Hồng Khô (Trà Hoa Hồng) Loại 1
35,000.00 ₫35000.0VND
Sale

Lá Sen Khô ( Trà Lá Sen )
48,000.00 ₫48000.0VND
Sale

Hoa Kim Cúc Sấy Lạnh
1.00 ₫1.0VND
Sale

Tim Sen
1.00 ₫1.0VND
Sale

Hoa Cúc Khô ( Trà Hoa Cúc )
35,000.00 ₫35000.0VND
Sale

Hoa Đào Khô ( Trà Hoa Đào )
64,000.00 ₫64000.0VND
Sale

Bông Cúc Vàng
84,000.00 ₫84000.0VND
Sale

Hoa Lài Khô ( Nhài ) - Loại 3
52,000.00 ₫52000.0VND
Sale

Cao lá Vằng
210,000.00 ₫210000.0VND